Meny Stäng

Projekt

Att utföra design och att sedan få se ett färdigt resultat är väldigt roligt och givande. Det är inte alltid jag är involverad hela vägen till slutfört projekt, men här är några av de tillfällen då jag varit ansvarig för färdigställandet.

*****************************************************************************************************************************

Här ville ägaren ha ett lugnare och lummigare trädgårdsrum som inbjuder till upptäcktsfärd, men som fortfarande ger plats för lek och spel till barn med spring i benen. Önskemål om plats för odling fanns också. Ägaren valde att dela upp arbetet i olika stadier, så på de här bilderna är ännu inte köksträdgården och den ”hemliga sittplatsen” färdigställda.
Önskat färgtema: Lugnt, svart,vitt och grönt med röda accenter, för att plocka upp husets färg.

**************************************************************************************************************************

Här nedan var ett litet, men tillfredsställande projekt. Platsen ligger i strålande söderläge och det är trångt mellan husen, vilket skapar ett väldigt varmt mikroklimat där gräs inte alls trivs. Gräsremsan hämtade sig inte alls efter torkan 2018. Ägaren ville byta ut gräset, som de också hade svårt att komma till med gräsklipparen, till en mer torktålig plantering, som skulle gå att nå från alla håll för att hållas efter på bästa sätt. Vi flyttade buxbomskloten och fyllde på med sol och värmeälskande perenner. Färgtemat går i medelhavets blålila toner. Stengången gör att det är lätt att sköta underhållet av rabatten. Jorden täcktes med täckbark för att hålla fukten på plats i marken och hålla efter ogräsen. Efter utfört arbete ser platsen svalare och mer rogivande ut. På klätterstöden växer storblommande clematis.

******************************************************************************************************************************

I det här projektet var kundens önska tydlig. Mer yta för växter. En innergård med halvskugga, högt plank som avgränsning och golv av plattor. Först blev det till att lyfta ett antal plattor för att skapa ytor för planteringar och att utföra en ordentlig jordförbättring. Sen målades planket svart för att lugna ner platsen samt att ge en vacker bakgrund till de växter som kommer att klättra där. Platsen syns från många fönster i huset, så det var viktigt att få till vinterintresse. Vintergröna buxbomsklot i kombination med klätterhortensians vackra bark blev grunden i detta. Flera klättrare planterades, både klätterrosor och kaprifol gör sällskap med klätterhortensian, men även spaljérade fruktträd samsas längs planket.

******************************************************************************************************************************

Det här uppdraget gällde att få växterna mer tillgängliga. Kunden i det här fallet, hade svårt att böja sig och ville få upp växterna i arbetshöjd. Kunden såg ut krukor och valde sjösten som marktäckning.
Det som tog mest tid i det här projektet var underarbetet för att kunna lägga ut sjösten. Många rötter till gamla buskar fick grävas upp. Det är viktigt vid läggning av grus att det inte finns någonting vasst under stenduken. För att få en grusplan att hålla sig ogräsfri så länge som möjligt, måste marktäckningen vara obruten. Vid minsta lilla glipa hittar rotogräsen upp. En grusyta är aldrig ogräsfri för evigt och det gäller att dra ogräsen så fort de syns för att hålla ytan lättarbetad.

******************************************************************************************************************************

Här jobbar jag med ett jätteroligt projekt tillsammans med Utbildningsförvaltningen på Landskrona stad.
Under vårterminen bjöds alla skolor och förskolor i kommunen in till att bygga insektshotell. Dessa bedömdes av en jury på olika punkter och sex vinnare utsågs.
En del av vinsten var tid tillsammans med mig för att planera och plantera något i skolan/förskolans utemiljö som syftade till att öka den biologiska mångfalden på platsen.
Tankar och önskemål från barn och personal var mångsidiga och fantastiskt roliga att få ta del av. Speciellt diskussionerna tillsammans med barnen, som varierade i åldrar från 2 år upp till tonåren.

Alla platser hade sina speciella förutsättningar. På vissa ställen gick det att plantera rakt ner i marken, på något ställe fanns det dedikerade rabatter, och på några ställen var det omöjligt att plantera ner i marken, så vi fick använda krukor.

Här är bilder från Uranienborgsskolan på Ven där barnen var involverade till fullo.