Prydnadsrabatten – Hitta dina förutsättningar

De allra flesta trädgårdar har olika lägen på olika platser. Tydligast syns det när huset ligger i mitten av tomten och en sida hamnar i norrläge och den andra i söder. Längs husets norrvägg är skuggan djup, ingen sol når fram alls. Längs söderväggen däremot kan det bli brännande hett med strålande sol under hela dagen. Östsidan har morgonsol och västsidan kvällssol.
Sedan finns andra faktorer som ändrar dessa grundförutsättningar. Det kan vara plank eller häckar som skuggar delar av en solig sida, eller träd som skuggar en hel södervägg och därmed skapar ett helt annat mikroklimat på platsen.
Jag rekommenderar varmt att vistas på olika platser i trädgården vid olika tidpunkter på dagen, för att kartlägga hur solen/ skuggan samspelar just på din tomt.

När du tagit reda på hur solen förflyttar sig i din trädgård, är nästa steg att lära känna jorden. Är det lerjord eller sandjord? Fuktig eller mycket torr? Oavsett vilken jord du har till att börja med, så är det alltid möjligt att förbättra!
Alla jordar mår bra av att få tillskott av humus, dvs mullämnen. Det är enkelt uttryckt nedbrutna växtdelar. Trädgårdskompost, barkmull, lövkompost, planteringsjord på säck t.ex. Enklaste sättet att jordförbättra en rabatt med växter i, är att på våren lägga ett lager av något av de ovanstående alternativen, runt om växterna. På engelska kallas detta ”mulch”. Mikrolivet i jorden kommer under säsongen att dra ner mulchlagret ner i jorden och på så sätt förbättra strukturen över tid.

Vilket material du använder för att mulcha med varierar dock beroende på jordens grundförutsättningar. En tung lerjord mulchas med fördel med grövre material, t.ex barkmull. Lerjorden består i sig av många små, väl packade partiklar, och för att mjuka upp och lufta en lerjord, behöver man tillsätta grövre partiklar. Vill du i en lerjord plantera en växt som kräver bra dränering, kan du gräva gropen djupare än vad som är rekommenderat, och grunda med en skopa grus eller småsten. Detta gör att rötterna slipper sitta i en fuktig grop, då lerjordens fasta konsistens gör att den håller fukten kvar i jorden länge.
Har du tvärt om en sandjord, så är det framförallt kompost som behövs. Lövkompost, trädgårdskompost eller planteringsjord på säck fungerar utmärkt som jordförbättring här. Sandiga jordar består av större partiklar, vilket gör att den snabbt dräneras och har svårt att hålla kvar fuktigheten.

Är du osäker på vilken sorts jord du har, så är ett enkelt test att ta en näve jord i handen och försöka rulla det till en korv. Om det inte går att få en form på jorden och den bara smular när du rullar den, så är det en sandig jord. Om det däremot lätt formas en orm eller boll så är det hög lerhalt i jorden. Om jorden håller samman men ändå är lätt att peta sönder, så betyder det att mullhalten är hög och det är troligen en väldigt bra och lättarbetad rabattjord. Det tredje alternativet är det vi strävar efter oavsett startjord.

Nu har du har koll på sol, skugga och jord, och det är dags att fundera över vind. Hur ligger vinden på i din trädgård? Finns det områden där det alltid är helt vindstilla, eller finns det platser där det alltid blåser? Detta är bra att veta när det senare kommer till växtval. Vinden torkar snabbt ut växter. En växt strävar alltid efter att ha samma fuktighet runt bladverket som runt rötterna. När det då blåser mycket torkar fukten ut på bladen vilket i sin tur triggar att växten skjuter upp mer fukt från rötterna till kronan. Blåser det länge så tar så småningom fukten i jorden slut och växten torkar och ser hängig ut. Detta märks tydligast på växter i krukor, men det går även att se i rabatter. Vissa växter är mer tåliga mot vind och uttorkning, och därför är det bra att från början känna till vilka de mer utsatta platserna i trädgården är.

Jag hoppas detta inspirerar dig att våga starta upp fler planteringsprojekt!
Tycker du det är intressant och vill lära dig ännu mer, så kommer jag till hösten åter erbjuda kursen Grundkurs i trädgårdsskötsel. Mer information ang detta hittar du här.

Bild från pixabay

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *