Få en grönare gräsmatta!

Då tar vi oss en titt på ämnet gräs igen.
Intresset för att få en golfgreen- liknande gräsmatta hemma i den egna trädgården ökar hela tiden, och visst är det vackert! Men hur gör man egentligen för att få den där perfekta mattan? Vi ska se om vi kan reda ut begreppen idag.

Det första du behöver fundera på innan du tar dig an ett gräsmatteprojekt är, ”hur mycket tid har jag att lägga på min gräsmatta?”
Du behöver vara redo att lägga många timmar i trädgården för att få drömmen om golfgreen att bli sann. Gräsmatta är en tidskrävande hobby.

Först och främst:
Gör en uppskattning av gräsmattans mående. Hur mycket ogräs och mossa har du idag? Hur stora delar av mattan har full sol/ skugga? Har du olika fuktighetsgrad i mattan? Finns det ställen där vatten blir stående efter regn? Var i gräsmattan har du mossa och ogräs? Vilka ogräs har du?
Om du ser att du har mer än 50% ogräs och mossa, kan det vara dags att fundera på om du ska starta om helt från början, dvs, schakta bort det översta lagret med gräs och jord och lägga/så nytt.

Precis lika viktigt är att lära känna din jord och dina förutsättningar. Det spelar ingen roll hur dyrt gräs du skaffar, eller hur mycket gödning du får ut i gräset, om jorden inte innehåller de ämnen som gräset behöver. Alla jordar behöver olika stöd för att kunna ge gräset bäst förutsättningar. Jag rekommenderar att skicka in jordprover för att få en exakt bild över just din jord.

Välj rätt verktyg, och förstå när under året det går att använda dem och på vilket sätt.

Låt oss utgå ifrån att du har en vanlig villagräsmatta, med lite ogräs och lite mossa, men inte så mycket att en totalrenovering är nödvändig. Hur börjar du då?
Nu på våren är det aldrig läge för någon stor renovering, det är bättre att spara till hösten, när gräsplantorna har samlat kraft hela säsongen.
Börja med att rensa bort ogräs. Så mycket som möjligt, och med så mycket rötter det går. Gör inget specifikt åt mossan just nu.
Börja klippa gräset när du ser en tydlig tillväxt.
Gräs börjar inte växa ordentligt förrän jordtemperaturen ligger stadigt över 7 grader. Mossa och ogräs däremot, har inga sådana restriktioner, och därför har dessa tagit överhanden under vintern. Mossa växer så fort det är över 0 grader.
Klipp gräset ofta. Gräs har inget emot att klippas, det stimulerar tillväxten. Mossa gillar däremot inte alls att bli klippt, och kommer så småningom att dra sig tillbaka till förmån för gräset. Med ofta menar jag ca var 3e dag.
Fortsätt att plocka bort ogräs när du ser det.

Vilka verktyg ska användas på våren? På våren när regn och snö har plattat till gräsmattan, har jorden blivit kompakt. Då är det läge att lufta gräsmattan. Detta görs bäst med en piphålsluftare, eller med en grep som man sticker ner i mattan med ca 10 cm mellanrum, över hela ytan. Detta gör du för att få ner syre till rötterna på gräset, men även för att underlätta för näring och vatten att komma ner i jordprofilen. Det stimulerar gräsrötterna att söka sig längre ner i jakten på fukt och näring.
Räfsa! När du tittar ner i gräsmattan ser du säkert ett lager av brunt torrt gräs. Detta kallas Thatch eller Filt, och är helt enkelt döda växtrester som ligger på jordytan. För att stimulera tillväxt i gräset och för att göra plats för nytillväxt behöver detta lager tas bort. Detta görs bäst med en stålräfsa, eller en mossrivare/vertikalskärare, som är så pass högt ställd att den inte nuddar jorden. Så här på våren är det bäst att inte störa gräsets rötter.
Akta mossan. Räfsa inte på områden med mycket mossa. Det hjälper till att sprida mossan vidare. Fortsätt istället att klippa över mossan, gärna med uppsamlare så du får bort mossans sporer, och gå så mycket som möjligt på det området, så drar sig mossan tillbaka och gräset kan ta över ytan.
Toppdressa och jämna till. Toppdress är en speciellt framtagen jord som används för att lägga ut på etablerade gräsmattor för att jämna ut ojämnheter samt som gödning. Tänk på att inte lägga ett för tjockt lager dressjord på gräset. Topparna på grässtrået behöver fortfarande ljus för att kunna växa.
Djupa gropar i mattan. Här kan det vara ett alternativ att få in jord under gräset istället. Lyft gräsmattesvålen och lägg jord i gropen. Lägg sedan på svålen igen. Tänk på att den bit du lyft nu måste hanteras som en nylagd matta, och behöver vattnas ordentligt för att återetablera rötterna.
När ska jag stödså? Stödså kan du göra när som helst under säsongen, tänk bara på att gräset varken växer eller gror innan det är 7 grader i jordtemperatur, så du börja inte för tidigt.
När ska jag gödsla?
Då ställer jag motfrågan, Varför vill du gödsla?
Som jag skrev tidigare, så har olika jordar olika förutsättningar, och det är inte alla jordar som behöver samma sorts näring.
NPK, Kväve, Fosfor, Kalium. Dessa är de ämnen som alla växter kräver mest av under en växtsäsong. Men om du inte saknar dessa ämnen i mattan så är det onödigt att tillsätta dem. Skicka in ett jordprov för att få reda på den exakta sammansättningen som finns i just din jord.
Om du har bestämt dig för att gödsla gräsmattan, så tänk på att det är bättre att gödsla lite men fler gånger. För mycket gödning kommer bara att rinna genom jorden utan att kunna tas upp av växter, och sippra ner i vårt grundvatten och sedan bidra till övergödning av vattendrag.
Toppdress är också gödning, likaså är det gödning att klippa med så kallad mulch klippare som klipper smått och lämnar kvar gräsklippet i mattan.

Förståelse för kretsloppet. Att förstå hur växter fungerar är en bra start till att få en frisk gräsmatta.
Gräset lever i symbios med de mikroorganismer som finns i jorden. Gräset växter och via fotosyntesen skickar det ner sockerarter som fälls ut via rötterna. Mikrolivet äter sockerarterna och hämtar i sin tur upp näring och mineraler från de djupare jordlagren som de omvandlar till bland annat kväve i flytande form som gräset tar upp och är i behov utav för att växa.
När vi gödslar gräset tar vi bort behovet av detta samarbete. Gräset har tillräckligt mycket kväve och behöver därför inte fälla ut sockerarter via rötterna. Mikrolivet får ingen mat och flyttar. När gödningen vi lagt ut är slut i jorden så har gräset alltså näringsbrist. Det kan synas tydligt just i gräsmattan. När den är nygödslad behöver den ofta klippas mer än vanligt, men sen efter några veckor stannar tillväxten upp för att återkomma i långsam takt i och med att mikrolivet hittar tillbaka och kretsloppet regleras.

Vattna vid torka? Detta är ett omdiskuterat ämne. Min personliga åsikt är att man inte ska vattna gräsmattor vid torka. Självklart behöver en nysådd/nylagt matta vattnas för att kunna etablera sig, men en väl etablerad gräsmatta ska inte behöva vattnas. Problemet är att om man börjar vattna så vänjer sig gräset vid detta. Rötterna söker sig mot fukten vilket i detta fall är uppåt. Om man inte vattnar kommer rötterna istället att söka sig nedåt i sin jakt på fukt. Jag rekommenderar alltså inte att vattna, men detta måste var och en ta eget beslut om. Jag personligen vill inte använda dricksvatten till min gräsmatta. I perioder av torka väljer jag istället att sluta klippa, så att gräset lättare kan hushålla på fukten istället för att den avdunstar genom skärsåren som blir på stråna efter klippning.

Detta var nog svaren på de vanligaste frågorna som jag får ang gräs.
Jag hoppas att du hittat information och inspiration i detta inlägg.
Lycka till med gräset!
Varma kramar
Malin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.